سیاق شیری احتمالا پر از تمدن های مرده است

اغلب تمدن های فرازمینی کهکشان گونه شیری احتمالا تاکنون به دست خود نابود شده اند. این یافته ی پژوهشی متاخر است که ۱۴ سپتامبر داخل شان داده ی arXiv منتشر شد. درون این پژوهش از نجوم مدرن و نمونه سازی آماری بخاطر نقشه برداری از نمود و نابودی حیات هوشمند در کهکشان راه شیری یکروز برده شد. نتایج این پژوهش یکی از به روزرسانی های دقیق مطابقت ی معروف فرانک دریک درباره ی جست وجوی حیات فرازمینی است که درون سال ۱۹۶۱ تالیف بود. مطابقت ی دریک را که کارل ساگان درون کلکسیون های کیهان به صیت رسانده اس، به متغیرهای رمزآلود متعددی مثل تعداد سیاره های دنیا اشاره کرده حیات.

مقاله ی جدید کاربردی نم است و آن را سه فیزیک دان مؤسسه ی کلتک و علم آموزی دبیرستانی نوشته اند. به خشکی امدن اساس این مقاله، زمان ها و جا های محتمل بود در گونه شیری معرفی می شوند و معیارهای مهم تأثیرگذار بر عرف حیات و هوی مخلوقات هوشمند بوسیله نابودسازی خود شناسایی می شوند. جاناتان اچ. جیان، یکی از مؤلفان این استیناف و اختیرفیزیک دان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا تو کتلک می گوید:از زمان کارل ساگان تاکنون، پژوهش های اضافی ارتکاب گرفته اند؛ بوسیله ویژه از زمان تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ فضایی کپلر به خرد زیادی درباره ی غلظت گازها و ستاره های موجود داخل کهکشان راه شیری و نسبت لباس گیری هنرمند ها و سیاره های فراخورشیدی و بها رخداد انفجارهای سوپرنوا دست فاحش کردیم. درواقع از فداکار ارقام پرده برداشتیم که در زمان کارل ساگان راز بودند.

افزون براین، مؤلفان طیفی از معیارهای تأثیرگذار بر حیات هوشمند ازجمله ستاره های مثل خورشید میزان سیاره های زمین مانند، میزان تکرار سوپرنواهای نابودگر، حدس و زمان موردنیاز بخاطر تکامل حیات هوشمند درصورت بود شرایط کم قیمت و گرایش تمدن های پیشرفته به نابودسازی خویشتن را معاینه کردند. آنان با مدل سازی معیارهای موجود به مرور زمان متوجه شدند تقریبا در فاصله ی ۱۳ هزار سال نوری از مرکز کهکشان و پس از گذشت ۸ میلیارد سال از شکل گیری نحو شیری حدس ظهور حیات کنار مبنا معیارهای شناخته شده افزایش یافته است.

زمین ۲۵ هزاره سال نوری از مرکز کهکشان بور دارد و تمدن انسانی تقریبا ۱۳/۵ میلیارد سال پس از شکل گیری کهکشان شکل اندوهناک است؛ اگرچه حیات سهل بلافاصله پس از شکل گیری زمین بوسیله حیات آمد. به بیان دیگر، تمدن انسان خط مقدم جغرافیایی کهکشان است و داخل چشم انداز ساکنان وضع شیری، مردم از جدیدترین تمدن ها بوسیله شمار می رود؛ اما با فرض وجود حیات هوشمند، احتمالا تمد ن های دیگری هم وجود دارند که اغلب در نوار ۱۳ هزار سال نوری از مرکز کهکشان و تو اطراف ستاره های مشابه خورشید مستقر شده اند.مقاله های مرتبط:راه شیری احتمالا میزبان ۳۶ تمدن بی قرار با اقتدار برقراری ارتباط رادیویی استجستجوی دانشمندان برای کشف کردن حیات فرازمینی هوشمند بی نتیجه ماند

احتمالا اغلب تمدن های دیگر موجود در نحو شیری هنوز بالغ هستند؛ بجای حیات هوشمند می تواند درون بازه های زمانی طولانی خود را نابود کند. حتی اگر در حدود ۵ میلیارد سال پیش تمدن هایی در کهکشان وجود داشته اند، احتمالا خود را نابود کرده اند. تمدن ها چگونه خویشتن را نابود می کنند مقیاس گشادگی یک تمدن چقدر است؟ حتی چنانچه احتمال بخشی بخاطر نابودسازی تمدن ها به مشت خود در کشش یک قرن حیات داشته باشد، بازهم حصه زیادی از تمدن های طرز شیری تاکنون نابود شده اند.

گفتنی است این مقاله برای انتشار در مجله تصویب شده و تو اشتیاق نرم کردن و بررسی است.بیشتر بخوانید:به کمک خور می استعداد از سطح سیاره های فراخورشیدی عکس برداری کردتأثیر شگفت انگیز ریزگرانش پیاده شدن تارهای عنکبوتطعنه مدیر روسکاسموس به اسپیس ایکس: می توانید تو هوای منفی ۵۰ درجه موشک را بازیابی کنید؟جستجوگران حیات فرازمینی سیگنالی اسرارآمیز از پروکسیما قنطورس وقوف کردندچین مبصر ترین رادیوتلسکوپ گیتی را بوسیله روی دانشمندان بین المللی باز می کند