مروری کنار پرچم ایران در گذر زمان

درفش ناحیه عزیزمان ایران در طول تاریخچه به شکل های مختلفی وجود داشته و هر نسل ای که کنار عادت فرمان آمده، بر حسب عقاید و نظراتش، آن را دستخوش تغییراتی کرده است. در این مقاله مروری پیاده شدن تاریخ پرچم ایران از ابد تا به امروز خواهیم داشت. هرآنچه باید درباره درفش ایران بدانید:پرچم ایران در کشش تاریخپرچم ایران تو گذر زمانپرچم ایران قدیمنماد پرچم ایرانپرچم ایران تو کشش تاریخ

در ادامه تاریخچه پرچم ایران را تو سلسله های انواع بررسی خواهیم کرد.  درفش کاویانی

منبع: پارسیان دژ

اولین آماج های وجود پرچم ایران در تاریخ، مربوط بوسیله تنش کاوه آهنگر علیه ضحاک است. کاوه، مردم را برای شورش علیه ضحاک دور خویشتن جمع می کند و بوسیله نشانه قیام، پیش بند چرمی خودش را کنار سر لوح می کند. قیام کاوه بوسیله پیروزی می انجامد و او فریدون را روی سریر سلطنت می نشاند. فریدون نیز اذن می دهد تا پیش سد چرمی کاوه را با دیباهایی بوسیله طعم جزیی های سرخ، بنفش و زرد آرایش دهند و در و منبع به آن افزایش کنند. بوسیله این ترتیب «درفش کاویانی» به حیات می آید.

اولین پرچم ایران با رنگ جزیی های زرد، بنفش و قزل بدون علامت خواه نشانه خاصی لباس گرفت. درفش کاویانی افسانه تراشیدن و مستندات تاریخی نیز نشان می دهند انسان در زمان ساسانیان و هخامنشیان از پرچم ایران با نام درفش کاویان یاد می کردند. محمد بن جریر طبری در کتاب الامم و الملوک درباره محدودیت های پرچم کاویان تذکر می کند:این پرچم از پوست پلنگ باریک شده است و پنج متر جاه و هفت متر طول دارد.

اشخاصی دیگر مانند ابوالحسن مسعودی نیز در کتاب مروج اهب به همین موضوع اشاره کرده است. در بیشتر کتاب های تاریخی نیز آمده است که داخل زمان ساسانیان نیز درفش کاویان از پوست پلنگ و شیر باریک شده و نقش و نگاری روی آن وجود نداشته است. هرکدام از پادشاهان ساسانی که به غلبه می رسیدند، صرفا جواهراتی را بوسیله آن تکثیر می کردند. هنگام حمله اعراب به ایران در زمان ساسانی، درفش کاویانی بوسیله دست آن ها می افتد و آن را با پاکت معروف «بهارستان» نزد عمر مبنا خطاب، جانشین مسلمین، می برند و او از وجود جواهر زیاد روی درفش شگفت خورده می شود. سپس دستور می دهد جواهرات را از درفش استثنا کنند و آن را بسوزانند.    سرنوشت درفش ایران بعد از تازش تازیان

پس ازآن از تازش تازیان بوسیله ایران، تا حدود ۲۰۰ سال هیچگاه عنوان از پرچم یا درفش ابدی نماند. فقط افرادی شبیه ابومسلم خراسانی و بابک خرمدین، به عنوان قهرمان های ملی، صاحب پرچم شده بودند. ابومسلم، پرچم سیاه یک دست و بابک پرچمی یک دست سرخ داشت که طرفداران هرکدام را بوسیله ترتیب سیاه جامگان و قرمز جامگان می نامیدند. در آن زمان، دانشمندان اسلامی حیات هر نوع مدال خواه شمایل را روی درفش تابو اطلاع دادن کرده بودند. ازاین رو، تا سال ها هیچ گونه نقش و نگاری روی درفش وجود نداشت.پرچم ایران با آمدن غزنویان دارای تصویر می شود

در سال ۲۵۵ خورشیدی، غزنویان، بوسیله سلسله سامانیان پایان می دهند و فرماندهی را در دست می گیرند. سلطان محمود غزنوی اجازه می دهد که تصویر یک ماه را روی پرچمی با ماخذ سیاه طلا دوزی کنند. سپس داخل سال ۴۱۰ خورشیدی، سلطان مسعود غزنوی، به دلیل علاقه خاصی که به نخجیر شیر داشت، دستور قسط بوسیله جای ماه، عکس شیر را روی پرچم درج کنند. جالب است بدانید از این زمان تا تجلی انقلاب اسلامی ایران، نقش این شیر روی پرچم حیات داشته است.اضافه شدن خور به درفش ایران داخل زمان خوارزمشاهیان

منبع: بیتوته

با طریق امر آمدن خوارزمشاهیان یا سلجوقیان، علاوه پهلو درج نقش خورشید روی سکه های آن دوران، نقش خور بوسیله پرچم نیز افزودن شد. مورخان دو دلیل برای کاربرد از نماد خورشید در پرچم ایران را تذکر کرده اند:

۱. شیر آماج قدرت، شجاعت و جرات و ماه مرداد (اسد) است. از آنجایی که خورشید در ماه مرداد به پشته گرما و نیرومندی خویشتن می رسد، هم بستگی میان شیر (برج اسد) با نیمه تابستان روشن می شود.

۲. در آیین مهر پرستی و میتراییسم، خورشید از تقدس بالایی برخوردار است و به این دلیل ایرانیان آن زمان، نماد خورشید را روی سکه و پرچم صبر می دادند.نماد پرچم ایران درون دوران صفویان

منبع: ایسنا

تشبیه کردن درفش ایران داخل دوران صفویان به جز تو زمان های حکومت خسرو اسماعیل اول و خسرو تهماسب اول، همان شیر و خورشید بوده است. پرچم ایران در این دوران بن سبز رنگ داشت و تشبیه کردن های شیر و خورشید روی آن طلا دوزی شده بودند. شیر در همه این پرچم ها به لباس های مختلفی همچون ایستاده، نشسته، نیمرخ، چسبیده و جدا از خورشید حیات داشته است. پرچم پادشاه اسماعیل، یک دست سبز بود و بالای آن تمثال ماه قرار داشت. داستان پرچم ایران همیشه در زمان پادشاه تهماسب جالب است. از آنجایی که شاه تهماسب متولد فروردین (برج حمل) بود، رخصت داد به جای نماد شیر و خورشید، تشبیه کردن بارو محموله را که تصویر یک گوسفند است روی درفش و سکه های آن زمان راحتی دهند. درفش ایران درون این زمان مثل درفش اعراب چارگوش بوده است. همچنین سیاح فرانسوی، ژان شاردن، در مطلب های خود، درباره بود آیه های قرآن و تشبیه کردن شمشمیر دو قانون حضرت علی (ع) روی بیرق های آن ها می نویسد و استفاده متعدد از این نوع تشبیه کردن های مذهبی را از جمله رسومات آن زمان به خشکی امدن می شمارد.

جوهر: ایسنا پرچم ایران در گذر زمان

نادر خسرو افشار بوسیله دلیل کشورگشایی عظیمی که در زمان خود انجام داده و سپاهش نقاط یدکی را اشغال کرده بود، تغییرات گسترده ای در پرچم ایران به وجود آورد. بیرق سلطنتی یا درفش دینار با ابریشم زرد و سرخ مصنوع شد و تصویر شیر و خورشید روی آن قرار گرفت. درفش ملی ایرانی ها درون این زمان شبیه پرچم کنونی ایران از سه گانه رنگ سبز، سفید و سرخ تشکیل شده بود. نماد های روی این پرچم، شیری درون حال متد عدول کردن و خورشیدی نیمه برآمده و پشت شیر بود که درون آن عبارت « الملک الله» نوشته شده بود.

گوهر: ایسنا

در تصاویری که از جنگ نادر شاه افشار با محمد گورکانی، شاه هند، کشیده شده است، بیرقی سه گانه شنوایی سفید طعم جزیی مشاهده می شود که نواری سبز طعم جزیی گوشه بالای آن و نواری سرخ در سرنوشت پایین آن به چشم می خورد. همچنین تشبیه کردن شیری با زاویه نیمرخ در حال طرز رفتن و خورشیدی که درون آن عبارت «الملک الله» وجود دارد که درون پرچم دیده می شود. از آنجایی که برای اولین بار سه رنگ جزیی سبز، سفید و قرمز روی درفش های سه گوشه ملی و سپاهی این دوران بوسیله بود آمده اند، مورخان، درفش زمان نادر شاه افشار را مام پرچم فعلی ایران می دانند.تغییرات پرچم ایران در عبور زمان؛ عهد قاجار

ریشه: ایسنا

شروع تبار قاجاریان با حکومت آقا محمد سرلشکر قاجار، شروع ای برای ایجاد چند دگرگونی اساسی تو رنگ جزیی و لباس پرچم ایران قدیم حیات. اولین تغییر درون شکل پرچم صورت گرفت و از سه گوشه به چهار گوشه تبدیل کرد. از سویی دیگر، آقا محمد ژنرال قاجار بوسیله خاطر دشمنی عتیقه ای که با نادر خسرو افشار داشت، از سه رنگ پرچم زمان او، تنها طعم جزیی سرخ را برای درفش ایران برگزینی کرد. همچنین دایره سفیدی وسط پرچم مشاهده می شد که تشبیه کردن شیر و خورشید درون آن وجود داشت. در این پرچم شمشیری نیز داخل دست شیر وجود داشت.

با روی کار آمدن فتحعلی شاه، ایران صاحب پرچمی سه گانه شد. این پرچم ها محتوی:

۱. پرچم سرخ یک دست که شیر در آن نشسته و خورشیدی قفا ضابطه آن است که نور های آن، تمام پرچم را کاملا پوشانده است.

۲. پرچم سفید نیز بخاطر مقاصد دیپلماتیک و دیپلماسی مورد استفاده قرار می گرفت.

۳. پس از ادخال یکی از سفیران ایران به دربار شهر تزار، یکی از نقاش های روسیه، تصویری می کشد که داخل آن پرچمی با اساس سفید و نقش خورشید و شیری شمشیر بوسیله مشت دیده می شود.

محمد شاه قاجار نیز به نوبه خود تغییراتی در نماد پرچم ایران به وجود آورد و تاجی بالای سر خورشید فراغت داد. تو این عهد از دو پرچم استفاده شده است: روی یکی از پرچم ها شمشیر دو قاعده حضرت علی (ع) حیات دارد که به درفش پول خرد شهرت یافت و روی یکی از دیگر از پرچم ها شیر و خور دیده می شود که از آن به نشانی پرچم ملی و نظامی یاد شده بود. پرچم ایران قدیم

نسب: ایسنا

امیرکبیر بوسیله دلیل فرع یدکی که به شخصیت نادر پادشاه داشت، دستور انصاف که از رنگ پرچم های زمان نادر شاه مصرف شود؛ اما شکل درفش باید چهار گوشه و پس ماخذ پرچم سفید باشد. تو گوشه بالای پرچم از نوار سبز رنگی به احترام ۱۰ متر و داخل گوشه پایینی پرچم نیز نواری سرخ با همین عزت استفاده شود و مدال شیر و خورشید نیز همچون سابق وسط پرچم قرار گیرد. نیز امیر کبیر از ویژگی پرچم های سه گانه فتحعلی شاه به خوبی استعمال کرد و طرح و فرم درفش ایران را به لباس امروزی به وجود آمد.انقلاب مشروطه و خاصیت آن درون پرچم ایران قدیم

منبع: ایسنا شکل و رنگ پرچم ایران در زمان انقلاب مشروطه با دیدگاه های روحانیون و نو اندیشان آن زمان شکل خمود است

پس از آن که پریدن مشروطه خواهی در ایران فاتح شد و تصمیم بوسیله تاسیس مجلس گرفته شد، نمایندگان مردم داخل مجلس برای تدوین قاعده مهم و متمم دست به کار شدند. آن ها داخل عنصر پنجم سر مهم این موضوع را تصویب کردند: الوان رسمی بیرق ایران، سبز، سفید و سرخ و دارای مدال شیر و خور است.

این اجابت بسیار کلی رخ گرفت و به جزئیات آن مانند زیبایی فراغت دریافت رنگ ها، حالت شیر و خور و موارد دیگر اشاره ای نشده بود. روحانیون مهیا در مجلس استعمال از تمثال را در پرچم تابو اعلام کرده بودند. آن ها طعم جزیی سبز پرچم را رنگی دینی و تک مقبول پیامبر اکرم (ص) می دانستند و آن را بالای پرچم گذاشتند. رنگ جزیی سفید طعم جزیی موردعلاقه زرتشتیان است و از آن بوسیله نماد پاکدامنی، صلح و آشتی نیز واژه می شود. اثر جزیی سرخ پرچم نیز به پاسداری خون شهدای اسلام و کشته شدگان مشروطیت درون درفش گذاشته شد.

پس از آن که دولت بوسیله شیر و خور رسید، تازه اندیشان حاضر در مجلس آن زمان، حیات این شیر را بوسیله پیروزی انقلاب مشروطیت در مرداد ماه یعنی در برج اسد نسبت دادند. همچنین از آنجایی که بیشتر مسلمانان شیعه محضر علی (ع) هستند و لقب آن حضرت همچنین اسد الله است، این شیر به نوعی بی آرامی تشبیه کردن ماه مرداد و هم حضرت علی محسوب می شود و شمشیر ذوالفقار را همچنین در دست آن نماد شیر قرار دادند. بخاطر توجیه تشبیه کردن خورشید نیز آن را بوسیله پیروزی انقلاب مشروطه در نصف مرداد ماه نسبت دادند که در آن خورشید تو پشته گرما و نیرومندی خودش قرار دارد و آن را عقب تشبیه کردن شیر گذاشتند. به این نظام اولین بار پرچم سرزمین ایران تو طریق بنیانی به طور رسمی به عنوان تشبیه کردن نجات و حاکمیت ملی شناخته شد.پرچم ایران در دوران پهلوی

منبع: ایسنا

کشور ایران داخل دوران محمدرضا پهلوی سه گانه پرچم رسمی داشت:

۱. پرچم ملی که دارای سه گانه قسمت یکسان با همان سه گانه رنگ سبز، سفید و قرمز حیات.

۲. درفش دولتی که علاوه کنار داشتن فردی های درفش ملی، نماد شیر و خورشید نیز در وسط پرچم وجود داشت و داخل وسیله های دولتی، امور اداری و امور خارجه از آن استفاده می شد.

۳. پرچم سلطنتی که رنگ جزیی آبی کم رنگ (آسمانی) داشت و تصویر تاج پهلوی در گوشه جانب چپ پرچم بود داشت.تشبیه کردن پرچم ایران

منبع: خردگان

در عنصر هجده قانون اساسی ایران که در سال ۱۳۵۸ به قبول رسید، درون تک درفش ایران موارد اضافی اشعار شده است. این پرچم از سه گانه رنگ سبز که نماد دین اسلام است، رنگ سفید که بیانگر صلح و دوستی است و رنگ قرمز که نماد خون شهدا و رشادت است تشکیل می شود. نشان جمهوری اسلامی ایران وسط پرچم قرار گرفته است. این نشان ترکیبی از دو واژه «الله» و «لا اله الا الله» و نماد لاله است که در این پرچم سمبلی از خون شهیدان محسوب می شود. ۲۲ الله اکبر سفید طعم جزیی که مبین پیروزی انقلاب اسلامی داخل ۲۲ بهمن است، در حاشیه نویسی پایین سبز پرچم و حاشیه بالای فام قرمز پرچم دیده می شود.